© 2017 by EKO - TRANS Dariusz Grabowski

Autor Łukasz Grabowski 

Dzielimy się wiedzą dla Was...

Darek Grabowski - właściciel firmy asenizacyjnej świadczącej usługi na terenie gminy Kołaczkowo, Strzałkowo oraz Września.

BLOG

10 lutego 2018

Rodzaje szamb – opis ogólny

 

Co do zasady dzielimy szamba na kilka typów – szambo bytowe, szambo ekologiczne oraz szambo przemysłowe.

 

Szamba bytowe to nadal najpopularniejsze, w Polsce przydomowe zbiorniki zbierające nieczystości z naszych gospodarstw domowych. Dominują one również w gminach w których świadczymy usługi tj. gmina Września i Kołaczkowo. Szamba bytowe wymagają regularnego opróżniania które zazwyczaj jest realizowane 1-2 razy w miesiącu.

 

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej człowieka odprowadzane są coraz częściej do oczyszczalni przydomowych zwanych też indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiorników, jakimi są gleba, ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, skuteczna i efektywna technologia, tym mniej zanieczyszczone środowisko naturalne. W zbiorniku zostają bardzo gęste odpady trudne w utylizacji dlatego wywóz tych nieczystości jest droższy ale za to ma miejsce zazwyczaj tylko raz w roku.

 

A szambo przemysłowe? To jeden z powyższych typów z małym ale istotnym wyjątkiem. Do takiego zbiornika poza „normalnymi” ściekami trafiają odpady po produkcyjne – uzależnione oczywiście od formy zakładu przemysłowego przy którym jest usytuowany zbiornik. W przypadku takiego zbiornika firma oddając ścieki wymaga również karty przekazania odpadu.

Jak wybrać szambo o tym tutaj...

 

Rodzaje szamb

 

EKO-TRANS DARIUSZ GRABOWSKI

Wywóz nieczystości płynnych