EKO-TRANS DARIUSZ GRABOWSKI

Wywóz nieczystości płynnych 

 

Czym jest szambo?

 

Czym jest szambo?

 

Szambo lub dół zwany od francuskiego nazwiska Chameau (podobno ten Pan wymyślił to co dziś nazywamy szambem ile w tym prawdy – nie wiem) to nic innego jak zbiornik osadzony pod ziemią wykonany z betonu lub tworzywa sztucznego, do którego odprowadza się ścieki z domu, firmy czy innych miejsc posiadających urządzenia kanalizacyjne. Czesem zdarza się, że szamba są po,łączne z systemem kanalizacji miejskiej czy gminnej i wtedy są niejako zbiornikiem retencyjnym (zapobiega zatkaniu się naszej części podziemnej instalacji). Jednak mówiąc – a w tym przypadku pisząc o szambie mamy na myśli zbiornik bezodpływowy z którego ścieki są odprowadzane za pomocą taboru asenizacyjnego – bezpośrednio do punktów zlewowych.

 

 

09 lutego 2018

BLOG

Darek Grabowski - właściciel firmy asenizacyjnej świadczącej usługi na terenie gminy Kołaczkowo, Strzałkowo oraz Września.

Dzielimy się wiedzą dla Was...

© 2017 by EKO - TRANS Dariusz Grabowski

Autor Łukasz Grabowski